CENNE SZCZEGÓŁY

W kolekcjach angielskich przechowuje się dużo rysunków portretowych Holbeina młodszego; również w spuściźnie artystycznej DUrera pozostała znaczna ilość szkiców portretowych. Cenne szczegóły zawierają również ryciny portretowe pochodzące z 2. poł. XVI w., które przed­stawiają osobistości należące do patrycjatu miejskiego i sfery dworskiej. Napisy na tych portretach zawierają – oprócz nazwiska portretowanej osoby i sygnatury rytownika – często datę wykona­nia ryciny. Typowy dla XVI w. był ruch wydawniczy, koncentrujący się we Francji, Włoszech i w Niem­czech, który pozostawił liczne tomy ze zbiorami rycin kostiumowych. Wartość zabytkowa i arty­styczna tych rycin jest nierówna; w dawnej literaturze naukowej były one uznawane za źródło wszech­stronnie i pewnie informujące o ubiorach z 2. poł. XVI w.

Witaj na moim blogu w całości poświęconym modzie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących trendów w modzie i makijażu. Moda to moja pasja, dlatego chcę się nią dzielić z wami na bieżąco.