SŁUCHANIE RAD

Przede wszystkim kobieta, która ma rodzić po raz pierwszy nie po­winna słuchać rad „doświadczonych w tej dziedzinie”, lecz tylko lekarza, lub poprzez lekturę przygotować się do porodu. Duże zna­czenie ma metoda psychoprofilaktyczna, gdyż — dzięki specjalnemu przygotowaniu psychicznemu, wykładom i ćwiczeniom (zwłaszcza od­dechowym) – przyszła matka rozumie przebieg akcji porodowej i może ułatwić lekarzowi przeprowadzenie porodu. Odpowiednie nastawie­nie psychiczne zmniejsza odczuwanie bólu podczas porodu, a w po­łączeniu z właściwym odżywianiem i uregulowanym trybem życia ułatwia przebycie ostatnich tygodni ciąży bez zniecierpliwienia i na­pięcia nerwowego. Podczas ciąży skóra brzucha ulega stałemu rozciąganiu. W następ­stwie prowadzi to często do powstawania rozstępów. Jeżeli nie można im całkowicie zapobiec, należy chociaż starać się ograniczyć je i przeszkodzić zniszczeniu włókien elastycznych skóry brzucha, co pozwoli kobiecie odzyskać linię sprzed ciąży.

Witaj na moim blogu w całości poświęconym modzie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących trendów w modzie i makijażu. Moda to moja pasja, dlatego chcę się nią dzielić z wami na bieżąco.