TYPOWE DLA OKRESU

Do ostatniej fazy mody męskiej w XIV w. należą ubiory na rzeźbach umieszczonych przy ścianach tumby pomnika Kazi­mierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, wykonanego w ostat­nich latach XIV w. Krótkie ubiory dworzan, watowane i prze­szywane pionowymi bruzdami wgłębionych ściegów, podają szcze­góły technicznego wykonania ubiorów, jak np. wąskich rękawów zapinanych na guziki lub rękawów luźnych pofałdowanych oraz umieszczenia nisko na brzegu ubiorów ciężkich pasów metalowych . Typowe dla tego okresu są nogawice sukienne z pode­szwami i długimi końcami, nazywane w tekstach łacińskich sotulares rostratae. Historycy sztuki niejednokrotnie wysuwają przy anali­zach realiów w dziełach sztuki średniowiecznej wątpliwości, czy pewne szczegóły ubiorów, których nie można odnaleźć na innych współczesnych zabytkach sztuki polskiej, były znane i używane.

Witaj na moim blogu w całości poświęconym modzie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących trendów w modzie i makijażu. Moda to moja pasja, dlatego chcę się nią dzielić z wami na bieżąco.