UBIORY POLSKIE OD XII DO KOŃCA XIV WIEKU

W dawniejszych pracach i artykułach dotyczących wczesnego polskiego ubioru średniowiecznego autorzy mogli korzystać jedynie tylko ze źródeł historycznych i określać szczegóły ubioru na podstawie nielicznych w tym okresie dzieł sztuki. Zapewne ze względu na szczupłość materiałów historycznych i ikonograficznych usiłowano inną drogą odtworzyć dawne ubiory polskie, opierając się na najprostszych krojach odzieży chłopskiej jako reliktach najstarszych ubiorów historycznych. Obraz dawnego ubioru polskiego staje się obecnie bogatszy i barwniejszy, gdy ogólne zarysy ze­brane na podstawie polskich zabytków sztuki romańskiej uzupełni się bogactwem nowych szczegółów, które podają opublikowane w ostatnich latach rezultaty prac badawczych archeologów polskich. Należą do nich wykopaliska w Opolu i Gdańsku, które w nowym świetle ukazały wysoki poziom rzemiosł w dawnej Polsce.

Witaj na moim blogu w całości poświęconym modzie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących trendów w modzie i makijażu. Moda to moja pasja, dlatego chcę się nią dzielić z wami na bieżąco.